គេត្រូវការឧបករណ៍បកប្រែសម្រាប់តែគម្រោងបកប្រែប្រដេញមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ គ្រីអេធីវ ត្រេនស្លេសិនសឺវីស មានជួលឧបករណ៍បកប្រែក្នុងតម្លៃសមរម្យមួយក្នុងនោះរួមមាន កាស់ស្ដាប់ត្រចៀក កូនបន្ទប់អ្នកបកប្រែ ឧគ្ឃោសនា​សព្ទ (មីក្រូហ្វូន) ឧបករណ៍បញ្ជូនសំឡេង ឧបករណ៍ជាច្រើនទៀត។ យើងខ្ញុំផ្ដល់សេវានេះទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ជោគជ័យនៃគម្រោងមួយទាក់ទងនឹងការបកប្រែប្រដេញភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើធាតុផ្សំចម្បងពីរគឺ គុណភាពនៃអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងឧបករណ៍ មិនថាជាកិច្ចប្រជុំខ្នាតតូច ឬសន្និសីទអន្តរជាតិខ្នាតធំនោះទេ គ្រីអេធីវ ត្រេនស្លេសិន សឺវីស មានជួលឧបករណ៍បកប្រែមួយឈុតពេញ រួមមាន កាស់ស្ដាប់ត្រចៀក កូនបន្ទប់អ្នកបកប្រែ ឧគ្ឃោសនា​សព្ទ (មីក្រូហ្វូន) ឧបករណ៍បញ្ជូនសំឡេង និងឧបករណ៍ឥតខ្សែផ្សេងទៀត។ សេវានេះជួយឲ្យយើងខ្ញុំធានានូវការបំពេញការងារប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងកិច្ចការបកប្រែប្រដេញដែលយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនទូទាំងប្រទេស។

តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេច?

ភាគច្រើន គេនិយមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បកប្រែប្រដេញនៅក្នុងសិក្ខាសាលា សនិ្នសីទ និងកិច្ចប្រជុំនានាដើម្បីបញ្ជូនសំឡេងអ្នកប​កប្រែទៅកាន់សមាជិកជាទស្សនិកជនដែលត្រូវការសេវាបកប្រែមួយនេះ។ នេះជារបៀបនៃដំណើរការបកប្រែប្រដេញ៖ 

  • វាគ្មិន ថ្លែងទៅកាន់ទស្សនិកជនតាមរយៈឧគ្ឃោសនា​សព្ទ (មីក្រូហ្វូន) ដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងកូនបន្ទប់អ្នកបកប្រែ។
  • អ្នកបកប្រែ ប្រើប្រាស់កូនបន្ទប់ដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ពេញលេញ ដែលតាមធម្មតាគេដាក់នៅម្ខាង ឬខាងក្រោយបន្ទប់នោះ ក្រោយឆាក ឬវេទិកា ឬនៅក្នុងបន្ទប់ក្បែរនោះ។ អ្នកបកប្រែស្ដាប់វាគ្មិននិយាយតាមរយៈកាស់ស្ដាប់ត្រចៀក រួចបកប្រែតាមឧគ្ឃោសនា​សព្ទ (មីក្រូហ្វូន) បញ្ជូនសំឡេងទៅទស្សនិកជនស្ដាប់តាមរយៈឧបករណ៍បញ្ជូនសំឡេង។ ឧបករណ៍បញ្ជូនសំឡេងមានតួនាទីដូចជាស្ថានីយវិទ្យុដ៏តូចមួយ ដែលបញ្ជូនសញ្ញាបន្លឺចេញទៅកាន់បន្ទប់ និងទស្សនិកជន។
  • ទស្សនិកជន ស្ដាប់អ្នកបកប្រែតាមរយៈកាស់ស្ដាប់ត្រចៀកឥតខ្សែដែលទទួលសញ្ញាបន្លឺពីកូនបន្ទប់អ្នកបកប្រែ។ ប្រសិនបើត្រូវបកប្រែលើសពីមួយភាសា កាស់ស្ដាប់ត្រចៀកនីមួយៗត្រូវបានបញ្ជូននៅលើហ្វ្រេកង់ស៍ ឬឆានែលផ្សេងគ្នា ហើយអ្នកស្ដាប់ជ្រើសរើសយកភាសាគោលដៅដែលខ្លួនចង់ស្ដាប់។

សម្រាប់ការកក់ទុក ឬព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកបកប្រែប្រដេញ និងការជួលឧបករណ៍បកប្រែយើងខ្ញុំ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +៨៥៥ ១២ ២៣៤៥ ៩៧/+៨៥៥ ៤ ៣៤៥៦៧ ឬអ៊ីមែល៖ orachana168@gmail.cominfo@creativetranslate.com